پاورپوینت تکنیک تبادل و الگوهای انتشار با توجه به پروتکل مسیریابی شبکه

دسته بندي : جزوه » کامپیوتر
شبکه های سیارموردی نوع خاص ازشبکه های کامپیوتری هستند.یک شبکه سیار موردی شامل مجموعه ای ازگره های توزیع شده است دراین نوع شبکه ها گره ها
می توانندآزادانه به هر جهت حرکت کنندوهمچنین گره هامی توانند به طور مستقیم ارتباط برقرارکنندومی توانندبه عنوان مسیریاب ویامیزبان عمل کنند.وهمچنین گره ها
شامل مسیریاب هاومیزبان های متحرک می باشندشبکه موردی دروسایل نقلیه هم کاربرد داردکه برای ارتباط میان وسیله نقلیه وتجهیزات کنارجاده ای به کارمی رود.
می باشد.هدف اصلی شبکه های خودرویی افزایش ایمنی جاده وبهره بری حمل ونقل وکاهش تأثیرGPSدرواقع یک نوع وسیله خودرویی محاسباتی بی سیم مانند
حمل ونقل برروی محیط است.درشبکه های موردی بین خودرویی هر خودرومجهزبه فناوری است که به رانندگان این امکان رامی دهدتابایکدیگر وزیر ساخت جاده
ارتباط برقرارکنندبه عنوان مثال درزمان وقوع یک تصادف رانندگی اقدام به ترمزناگهانی می نماید.جذابیت این شبکه هادرعدم نیازبه یک سازمان متمرکزپردازش داده
های ترافیکی است وسیستم به راحتی قابل گسترش به تمام مناطق است.دراین شبکه هااز قابلیت های مخابراتی بین خودرویی در جهت ایجادسامانه کنترل ترافیک
استفاده می شوددریک سامانه کنترل ترافیک سنتی بااستفاده ازحسگرهای عمل پایش ترافیک انجام می شود.شبکه بین خودرویی کاربردخاصی از شبکه های موردی
می باشندکه در آن داده ها بین خودروهاپخش ومعاوضه می شوند.به دلیل سرعت بالا وارتباط غیرپایداربین گره هاباید یک روش موئثرباکمترین تأخیربرای انقال داده ها
مورداستفاده قرارگیرند.
دسته بندی: جزوه » کامپیوتر

تعداد مشاهده: 798 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.pptx

تعداد صفحات: 16

حجم فایل:406 کیلوبایت

 قیمت: 8,000 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.   پرداخت و دریافت فایل
  • محتوای فایل دانلودی: